Posts Tagged ‘4p’

จับมือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจด้วยแผนการตลาด 4P

Tuesday, July 26th, 2022

ก่อนเริ่มทำธุรกิจทุกคนจะต้องวางแผนเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง สินค้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะมือใหม่หรือคนที่ไม่ได้เรียนจบหรือมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนเลย

แผนการตลาด 4P คืออะไร

คือ การผสมผสานที่มีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางการขายและการส่งเสริมการขาย เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำมาวางแผนหรือจัดทำกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการให้มากที่สุด

  • Product – ก่อนที่ทุกคนจะทำธุรกิจใด ๆ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือ Product หรือ สินค้า ซึ่งในที่นี่จะกล่าวรวมถึงสินค้าประเภทการบริการด้วย เพราะหากทุกคนไม่มีสินค้าหรือบริการที่จะมานำเสนอให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ ก็ยากที่จะเกิดการเป็นธุรกิจได้ ซึ่งสินค้าและบริการนั้นจะได้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เพราะหากไร้ซึ่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ก็ยากที่จะขายสินค้านั้น ๆ ได้
  • Price – หนึ่งในปัจจัยที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ นั่นก็คือในส่วนของ Price หรือ ราคานั่นเอง เพราะราคาจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสินค้า หากไร้ซึ่งราคาก็ยากที่จะตกลงในมูลค่าและการซื้อขายได้ การตั้งราคาจึงอยู่ภายใต้สมมุติฐานในเรื่องของคุณภาพ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ดังนั้นควรตั้งราคาให้เหมาะสม ไม่แพงเกินไปหรือถูกเกินไป เพราะการตั้งราคาที่แพงเกินไปก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันจนสามารถขายได้ลำบาก ในขณะที่ขายถูกเกินไปก็อาจจะทำให้สินค้าดูไม่มีคุณภาพนั่นเอง
  • Place – ทำเล ที่ตั้ง หากเป็นเมื่อก่อนการขายสินค้าจะต้องอาศัยทำเลที่มีคนพลุกพล่าน แต่ปัจจุบันสามารถที่จะเปิดร้านขายที่ไหนก็ได้ เพียงแต่ต้องโปรโมทให้ร้านค้าหรือธุรกิจของตนเองเป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะการขายสินค้าบนโลกออนไลน์และอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกโซเชียล แม้แต่ในคอนโดมิเนียมก็สามารถขายสินค้าได้
  • Promotion – โปรโมชัน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น การซื้อ 1 แถม 1, หรือ ซื้อ 2 แถม 1 หรือการซื้อ 10 ฟรี 1 เป็นต้น ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการทำโปรโมชันแต่ละครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้รับรู้ถึงโปรโมชันที่ตนเองมี เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะจูงใจคนให้เข้ามาซื้อสินค้าได้

นอกจาก 4P ในการทำธุรกิจยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้และนำไปปรับใช้ให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าอีกและสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ตลอดจนการบริการหลังการขายก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง