Posts Tagged ‘โรคความดันโลหิตสูง’

โรคที่พบบ่อยในวัยทำงาน 2019

Saturday, November 2nd, 2019

โรคที่พบบ่อยในวัยทำงาน 2019

ปัจจุบันคนในวัยทำงานต้องเผชิญกับความเครียดสูง มีภาวะการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ออกกำลังกายที่น้อยลง และมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งกรมอนามัยได้ออกมาเตือนว่า ภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานรุ่นใหม่มีความเสื่อมเร็วกว่าปกติ ซึ่งควรระมัดระวังสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค ต่อไปนี้

1. โรคอ้วน

เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในออฟฟิศมักจะมีขยับร่างกายน้อย จึงใช้พลังงานต่ำ ทั้งยังมีการบริโภคอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลมากขึ้น เช่น กาแฟทรีอินวัน ชานม ขนมเค้ก คุกกี้ ของทอด ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ และมักมีความอ่อนเพลียหลังการทำงาน จึงไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ระบบการเผาผลาญของร่างกายจึงลดลงตามมา เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนมากยิ่งขึ้น

2. โรคความดันโลหิตสูง

เป็นภาวะที่เกิดจากความเครียด ขาดการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นประจำ เกลือโซเดียมจะอยู่ในอาหารที่มีการปรุงด้วยซอสชนิดต่าง ๆ อาหารที่ใช้วัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุ ผงฟูและผงชูรสในเมนูคาวหวาน ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้ หากค่าความดันมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและเพิ่มการออกกำลัง

3. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หลายคนต้องเผชิญกับปัญหารถติด ในระหว่างการเดินทางทำงาน เช่น เซลล์แมน ฟรีแลนซ์ หรือมีการทำงานที่ติดพัน เช่น ประชุมยืดเยื้อ งานเอกสาร ฯลฯ ทำให้มีการกลั้นปัสสาวะ ซึ่งโดยสรีระแล้ว ผู้หญิงจะมีท่อปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชาย หากมีการกลั้นปัสสาวะบ่อย ๆ จะทำให้มีการติดเชื้อจากกระเพาะปัสสาวะลามไปที่กรวยไตซึ่งหากเป็นขั้นรุนแรง ก็ทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้

4. โรคออฟฟิศซินโดรม

เกิดจากการนั่งทำงานอยู่กับที่ โดยแทบไม่ได้ขยับร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายมีการเกร็งตัว น้ำหนักกดลงที่บริเวณช่วงหลังและสะโพกยาวนานกว่าปกติ ขณะเดียวกันส่วนกล้ามเนื้อไหล่และหลังก็เกร็งเพราะมีการพิมพ์งานต่อเนื่อง มีการเก็บสถิติพบว่า 6 ใน 10 คนของพนักงานออฟฟิศ เป็นโรคนี้ ซึ่งมีผลเสียต่อภาวะอารมณ์ ทำให้หงุดหงิดง่ายด้วย

5. โรคกรดไหลย้อน

เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและมักเป็นผู้ที่ชอบบริโภคอาหารกลุ่มเผ็ดจัด ทอด น้ำอัดลม ฯลฯ รวมถึงการรับประทานมื้อดึกใกล้กับเวลานอน ทำให้มีปริมาณของอาหารในกระเพาะอาหารมาก ทำให้เกิดแรงดันทำให้อาหารและกรดไหลย้อนขึ้นมาตามหลอดอาหาร ทำให้มีอาการแสบร้อนอกตามมา การปรับเปลี่ยนอาหารและช่วงเวลาการรับประทานจึงสำคัญต่อผู้ที่มีความเสี่ยงนี้

จะเห็นได้ว่า คนทำงานในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ป่วย รบกวนต่อคุณภาพชีวิตและส่งผลต่อภาวะอารมณ์ได้ หวังว่าบทความนี้ จะทำให้ทุกท่านใส่ใจดูแลตัวเองในช่วงวัยทำงานมากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลจากโรคที่กล่าวมา

โรคกรดไหลย้อน