Posts Tagged ‘การดูแลผู้สูงอายุ’

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคนไทย

Tuesday, May 5th, 2020

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคนไทย

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัยอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จัดว่าเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกายและอวัยวะภายในต่าง ๆ อย่างมาก ผู้ที่เป็นบุตรหลานจึงต้องสนใจโรคที่เกิดกับปู่ย่าตายาย เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างถูกต้องตรงสาเหตุโดยเร็ว

ในบทความนี้ เราจึงขอยกตัวอย่างโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคนไทยมาฝากกัน ดังนี้

1. โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นภาวะผิดปกติของระบบการผลิตฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน เมื่ออายุมากขึ้นจะทำให้ฮอร์โมนชนิดนี้สร้างน้อยลง ผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อยขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอ่อนเพลียและน้ำหนักตัวลดลง หากปล่อยไว้ ไม่ทำการรักษาก็จะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญ คือ ดวงตาและไต ทำให้ตาบอดหรือไตวายได้

2. โรคข้อเข่าเสื่อม
ตามสถิติแล้ว ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน จะะทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย อาการอักเสบที่เห็นได้ง่าย คือ ข้อเท้าที่บวมนูนขึ้นชัดเจน อาจจะมีอาการขาโก่งผิดปกติ หรือเหยียดขาได้ไม่เต็มที่ร่วมด้วย และหากมีปัญหาโรคกระดูกพรุนร่วมด้วย ก็จะทำให้มีอาการปวดอักเสบรุนแรงขึ้น หลังและขาคดงออย่างรุนแรง

3. โรคทางดวงตา
โรคตาที่พบในผู้สูงวัย ได้แก่ จอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน ต้อกระจก ฯลฯ ซึ่งจะมีอาการแตกต่างกันไป เช่น ปวดตา ตาพร่ามัว โฟกัสภาพไม่ชัด ฯลฯ นับว่าเป็นสิ่งที่มากับความเสื่อมสภาพตามวัย ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการรักษาโรคของดวงตา เช่น ยาหยอดตารุ่นใหม่ ๆ การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ การเปลี่ยนเลนส์ตา ฯลฯ ซึ่งต้องปรึกษาจักษุแพทย์ตามอาการแต่ละราย

ดังนั้น หากพบความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุ ควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างดีต่อไป

4. โรคความดันโลหิตสูง
ปัญหาความดันโลหิตสูงมักเกิดกับผู้สูงอายุกว่า 70% เพราะมาจากความเสื่อมสภาพของหลอดเลือดและการที่หัวใจทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปี อาการสังเกตที่สำคัญ คือ จะมีอาการหน้ามืด ตาพร่ามัวบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อลุกนั่งรวดเร็ว อาจมีอาการใจสั่น ปวดศีรษะรุนแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุร่วมด้วย

หากไม่ได้ทำการรักษา เพื่อควบคุมความดันได้ทันท่วงที อาจนำไปสู่ปัญหาเส้นเลือดตีบ เส้นเลือดแตก จนกลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้

โรคที่ยกตัวอย่างมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และทำให้ต้องใช้ยารักษาโรคในระยะยาว ซึ่งย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาได้ บุตรหลานจึงควรดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อพบความผิดปกติใด ๆ ต้องรีบพาไปตรวจอย่างละเอียด เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีต่อไป

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ