Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีหลัง เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำสิ่งไม่มีชีวิตอย่างคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างเหนือกว่าศักยภาพของมนุษย์ที่มีขีดจำกัดของร่างกายและกำลังสมอง ในวงการการตลาดออนไลน์ การทำเว็บไซต์ SEO ก็ได้รับอิทธิพลจากการทำหน้าที่สุดอัจฉริยะของ AI ด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบ algorithm ของ search engine ก็เป็นชุดคำสั่งปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้หลักการของ Machine Learning กล่าวคือ มีการสร้างนวัตกรรมทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริบทแวดล้อมของฐานข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการป้อนคำสั่งหรือตั้งโปรแกรมอย่างละเอียด ด้วยความก้าวไกลสมยุค 5g ของ AI จึงทำให้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นเทพ อย่าง RankBrain ของบริษัท Google ซึ่งเป็น search engine ชื่อดังของโลก เป็นที่พูดถึงกันมากในวงการทำเว็บไซต์ออนไลน์ เพราะ RankBrain ถูกใช้ในการทำหน้าที่จัดลำดับคุณภาพของเว็บไซต์ อันสำคัญต่อการนำเสนอเว็บไซต์ให้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมบนหน้าต่างการสืบค้นที่ผู้ใช้ google.com จากทั่วโลกจะคีย์ keyword ที่ต้องการเพื่อสืบหาข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไม่มีวันหยุด ทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลไว้ว่าผู้ใช้บริการ google แต่ละรายมีการสืบหาในขอบข่ายความสนใจด้านใด เช่น ด้านแพทยศาสตร์