Archive for the ‘ธุรกิจทั่วไป’ Category

อยากเปิดร้านขายยา ต้องรู้อะไรบ้าง

Sunday, February 2nd, 2020

อยากเปิดร้านขายยา ต้องรู้อะไรบ้าง

การทำธุรกิจร้านขายยาเป็นงานที่น่าสนใจและสร้างรายได้ดี แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบและศึกษาองค์ประกอบอย่างรอบด้าน จึงจะทำให้คุณสามารถเปิดร้านขายยาของตัวเองได้โดยมีรายได้สม่ำเสมอสามารถแข่งขันกับร้านขายยาแบบสาขาและร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีสาขามากมายอยู่ทั่วประเทศได้

การเปิดร้านขายยาที่ถูกต้องนั้น ควรศึกษาจากเอกสารการขออนุญาตเปิดร้าน โดยขอรับได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ทำเลร้าน และต้องมีเภสัชกรประจำร้าน ซึ่งมีระยะเวลาในการอยู่ประจำที่ชัดเจน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐไปตรวจเป็นประจำ ร้านขายยายุคใหม่จึงควรเป็นกิจการที่เจ้าของเป็นเภสัชกรเอง จึงจะมีคุณภาพในการจ่ายยาและยังประหยัดต้นทุนในการจ้างเภสัชกรได้ นอกจากเรื่องผู้ปฏิบัติการหรือเภสัชกรแล้ว ยังต้องศึกษาเรื่องของต้นทุนของร้านขายยาด้วย

ต้นทุนทางธุรกิจของร้านขายยา

ค่าตู้ – ในร้านต้องมีทั้งตู้ยา ตู้เย็นเก็บยาแช่เย็น เช่น ยาเหน็บ ยาหยอดตาบางประเภท ป้ายไฟส่องสว่าง เคาน์เตอร์ยากระจกใส โต๊ะให้คำปรึกษาอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงเครื่องวัดความดันโลหิต ที่วัดส่วนสูง ที่ชั่งน้ำหนัก โดยรวมจะมีมูลค่าอยู่ตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท

ค่ายา – ได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาทาภายนอก อาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ไม้เท้า รถเข็น เครื่องวัดความดันโลหิต ฯลฯ โดยเฉลี่ยต้องลงทุนประมาณ 1 แสนบาท

ค่าเช่าพื้นที่ – หากเป็นพื้นที่ติดถนน อยู่ในย่านชุมชน ใกล้สถานที่ราชการหรือมหาวิทยาลัย จะมีค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 5,000-20,000 บาท หากเป็นพื้นที่ของคุณเองอยู่แล้ว แม้ไม่ต้องมีค่าเช่า แต่ก็ต้องลงทุนทำหน้าร้านให้ดึงดูดใจ ให้ลูกค้าสะดุดตาและอยากเข้ามาใช้บริการ

ค่าสาธารณูปโภค – ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ โดยเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 5,000 บาท

การเปิดร้านขายยาจำเป็นต้องทำในเวลาที่ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ และไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ขายยาทางระบบออนไลน์ได้ สิ่งที่จะดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการซื้อสินค้าซ้ำบ่อย ๆ คือความสามารถของเภสัชกรในการเลือกยาให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ความใส่ใจและความเป็นกันเองที่เภสัชกรประจำร้านสามารถมอบให้แก่ลูกค้าได้

ทั้งนี้ หากราคาของยาสูงกว่าร้านคู่แข่งในละแวกใกล้กัน ก็จะทำให้ต้องเสียลูกค้าไปให้ร้านอื่นได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน ทุกคนต่างรัดเข็มขัด ลูกค้าจึงหันไปเลือกยาจากร้านที่ขายในราคาถูกแทน

จะเห็นได้ว่าการเปิดร้านขายยาในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบด้าน เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้เปิดร้านขายยาได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จต่อไป

ต้นทุนทางธุรกิจของร้านขายยา