AI หรือปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SEO อย่างไร

Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีหลัง เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำสิ่งไม่มีชีวิตอย่างคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างเหนือกว่าศักยภาพของมนุษย์ที่มีขีดจำกัดของร่างกายและกำลังสมอง

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SEO อย่างไร

ในวงการการตลาดออนไลน์ การทำเว็บไซต์ SEO ก็ได้รับอิทธิพลจากการทำหน้าที่สุดอัจฉริยะของ AI ด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบ algorithm ของ search engine ก็เป็นชุดคำสั่งปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้หลักการของ Machine Learning กล่าวคือ มีการสร้างนวัตกรรมทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริบทแวดล้อมของฐานข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการป้อนคำสั่งหรือตั้งโปรแกรมอย่างละเอียด

ด้วยความก้าวไกลสมยุค 5g ของ AI จึงทำให้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นเทพ อย่าง RankBrain ของบริษัท Google ซึ่งเป็น search engine ชื่อดังของโลก เป็นที่พูดถึงกันมากในวงการทำเว็บไซต์ออนไลน์

เพราะ RankBrain ถูกใช้ในการทำหน้าที่จัดลำดับคุณภาพของเว็บไซต์ อันสำคัญต่อการนำเสนอเว็บไซต์ให้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมบนหน้าต่างการสืบค้นที่ผู้ใช้ google.com จากทั่วโลกจะคีย์ keyword ที่ต้องการเพื่อสืบหาข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไม่มีวันหยุด

ทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลไว้ว่าผู้ใช้บริการ google แต่ละรายมีการสืบหาในขอบข่ายความสนใจด้านใด เช่น ด้านแพทยศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านความบันเทิง AI ก็จะประมวลผลแล้วนำเสนอเว็บไซต์ SEO ที่มี keyword ในบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือแขนงความรู้ที่ผู้ใช้รายนั้นเคยสืบค้น ให้ปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกก่อนที่จะนำเสนอเว็บไซต์ที่มีบริบทที่สอดคล้องน้อยกว่าลงไปเป็นอันดับล่าง

การใช้ AI ในการวิเคราะห์และจำแนกคุณภาพของเว็บไซต์ SEO ยุคใหม่ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้บริการ search engine ทำให้ได้พบเว็บไซต์ที่ตรงใจ ทำให้ลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล และสามารถเกิดการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อด้านผู้ประกอบกิจการธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการที่จะได้พบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจซื้อสินค้าที่ทางแบรนด์นั้นจัดจำหน่ายอยู่พอดี

นอกจากนี้ AI ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาด้วย โดยมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวอักษร คลิปและภาพถ่ายที่ประกอบอยู่บนเว็บไซต์ SEO แล้วแปลงออกมาเป็นภาษาพูดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใจเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เว็บไซต์หน้านั้นนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น

ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งจะมีปัญหาสุขภาพทางดวงตาตามมาโดยธรรมชาติ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ AI ในการวิเคราะห์ในหลากหลายมิติและนำไปสู่พัฒนาเว็บไซต์โฉมใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้สูงวัยกว่าครึ่งค่อนโลกในอนาคตอันใกล้ได้

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ SEO อย่างไร

จะเห็นได้ว่า AI เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้และสามารถให้ประโยชน์กับเราทุกคนได้มากกว่าที่คิด ในวงการสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน การทำ SEO จึงต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับ AI ของระบบการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตด้วย

Tags: , , ,

Comments are closed.